Presentació

La Rimaieta som un grup de criança auto-gestionat arrelat al Poble Sec amb criatures de 8 mesos fins a 3 anys. Situats al marge de l’educació reglada, les famílies ens impliquem en la construcció col·lectiva del projecte amb les acompanyants i dediquem part de les nostres energies i recursos per fer sostenible la seva quotidianitat. Les mares i els pares participem de forma activa com a reforç en les cures i ens ocupem de la gestió de les diferents tasques administratives i de cohesió i salut emocional del col·lectiu. Funcionem d’una manera horitzontal, organitzades en comissions. Pretenem ser un espai obert i flexible a les necessitats i recursos de cada família.

Valors del projecte

En la nostra societat és habitual viure l’experiència de la maternitat i paternitat en solitud o en el si de les famílies nuclears. A les dificultats pròpies de la conciliació, cal afegir l’anomenada crisi de les cures, fruit de la lògica capitalista i de la violència exercida per un ordre heteropatriarcal que ha fet el possible per soscavar els llaços comunitaris i en el que les cures manquen d’un valor computable. És per aquest motiu que apostem fermament per col·lectivitzar-les des d’un espai que ens permeti desenvolupar les tasques relacionades amb la cura de petites i adultes, repartides de manera equilibrada i tenint en compte les necessitats i possibilitats de tots i totes.

Apostem per criar els nostres fills i filles a base de la participació activa de les famílies, el suport mutu i l’autogestió, dins d’una comunitat al barri. Estem buscant entre totes una manera d’anar més enllà de la dicotomia entre criança adultocèntrica o infantocèntrica, explorant aquestes tensions cap al bé comú, d’adultes i petites. També volem rescatar els principis  d’agroecologia, l’educació no sexista, la diversitat, el plaer, el respecte als límits, la cura, la cooperació o l’auto-estima. Tots ells elements imprescindibles per a construir una societat sostenible i justa, on les persones ens puguem desenvolupar en llibertat.

Per què un projecte de La Base?

No volem ser un grup de criança aïllat a la metròpoli, volem formar part d’una comunitat arrelada al barri amb què teixir vincles i compartir aquesta part de la vida que és la criança. Amb la Base compartim valors que practiquem, com el suport mutu, l’autonomia i l’autogestió. El nostre repte és apostar per una criança respectuosa com a línia pedagògica, però sense generar un projecte elitista. Perquè el respecte de la persona, que apostem que comenci des de la petita infància, no ha de ser un privilegi.

Juntes volem crear una comunitat potent que inclogui fins als més petits. Perquè les criatures són la base!

On som: Carrer de Radas, 27

Més informació

Facebook

Contacte: larimaieta[at]gmail.com