El projecte avança i la comissió de comunicació es posa mans a l’obra, reprenent les diferents línies de treball. Per on comencem? D’una banda, obrim un procés col·laboratiu per redissenyar el logo: Vols participar-hi? S’accepten