cooperaL’Ateneu es diu La Base perquè així el considerem, un lloc que constitueixi els fonaments per assolir els objectius que ens proposem, una base des de la que construir col·lectivament una sortida al desastre que vivim quotidianament.

La Base està en en constant construcció, partint d’uns principis. A mesura que vagi evolucionant, segons les necessitats i el que anem aprenent, el seu funcionament i estructura s’anirà modificant. En aquest apartat plantegem l’estructura de la qual partim i les diferents formes de coperació que fan que La Base esdevingui una realitat. A l’assemblea general és fa balanç dels recursos comuns i les necessitats. És el lloc on és prenen les decisions relatives a qüestions operatives de gran envergadura i a les línies generals del projecte. Les assemblees ordinàries es realitzen dos cops a l’any i hi estan cridades a participar totes les persones sòcies cooperatives.

ESTRUCTURA

A l’assemblea general és fa balanç dels recursos comuns i les necessitats. És el lloc on és prenen les decisions relatives a qüestions operatives de gran envergadura i a les línies generals del projecte. Les assemblees ordinàries es realitzen dos cops a l’any i hi estan cridades a participar totes les persones sòcies cooperatives.

Cada projecte funciona autònomament dins les línies que com La Base ens anem marcant semestral o anualment.

Hi ha un comité de gestió on hi participen una o dues delegades de cada projecte i on ens organitzarem pel dia a dia de l’espai.

SUMAR-SE A LA BASE

Plantegem diverses formes de sumar-se al projecte. Per fer-ho no dubtis a contactar-nos:

Fer-te sòcia cooperativa de La Base: La Base passa a ser una part important de la teva vida, participes dels projectes que més t’interessen i t’impliques activament en el projecte, participant de l’assemblea general i fent una aportació trimestral de 30€.

Fer-te sòcia col·laboradora: per venir a l’espai de trobada, a menjar de tupper a connectar-te a internet, a organitzar i participar de les activitats de La Base o simplement donar suport econòmic. Pots fer l’aportació econòmica anual en funció de les teves possibilitats.