lapastaSí, la pasta. Pot semblar contradictori però ara mateix per acabar amb el capitalisme també necessitem diners. Sabem que ens trobem en un moment i un context on la precarietat apreta cada cop més, som moltes les que tenim problemes per arribar a final de mes, però precisament per això creiem que hem d’abordar frontalment el tema dels diners, tant pel que fa referència a la nostra relació amb el món del treball com pel que té a veure amb la gestió que fem dels nostres diners individualment.

A La Base això és tradueix en una doble aposta:

Col·lectivització: volem un espai de propietat comunitària sostingut mitjançant aportacions individuals, és a dir, un fons comú. En el procés de creació de l’ateneu sorgeix la pregunta: i per ser sòcia, quins beneficis obtindré? La millor resposta potser és: cap. Creiem que la lluita contra el capitalisme també ha de ser una lluita contra la seva lògica, i La Base és una aposta per allò comú, és a dir, per tenir menys individualment, per col·lectivitzar part dels diners que ens toquen segons el macabre repartiment del mercat laboral i, per començar a dotar-nos d’un espai estable que ens permeti avançar en la consecució d’uns objectius.

Mutualitat: tant a nivell d’organització col·lectiva del consum com en la creació d’un espai on puguin potenciar-se cooperatives de treball i altres formes d’autoorganització quotidianes. Per començar, més enllà de l’ateneu, La Base vol allotjar diverses cooperatives de treball des de les quals plantar cara a l’explotació. Sabem que no serà fàcil, les cooperatives no són una solució màgica i, subjectes com estan al mercat, poden esdevenir formes d’autoexplotació igual de perjudicials que el treball assalariat., per això, creiem que és un camí que cal recórrer aprenent d’experiències anteriors i inventant noves formes de vinculació entre projectes, generant cooperatives col·lectives que estiguin menys condicionades pel mercat i les seves dinàmiques i que ens facin ser més fortes.