Crònica de la reunió grup del motor: 13 de Maig

El passat 13 de maig es va reunir el grup motor de La Base, en el marc de les seves assemblees periòdiques per coordinar tots els temes vinculats al desenvolupament inicial de l’Ateneu. vapor3 Un dels assumptes principals tractats va ser el del local. Un punt que preocupa a la majoria de sòcies de l’Ateneu, però que la comissió de locals està treballant força. La intenció és poder tenir a principis de juny una proposta forta, que pugui atreure a tothom i que no condicioni en excés els pressupostos del projecte. Les negociacions amb propietaris estan en marxa i no es tardarà en rebre resposta. Juntament, es va explicar l’adient incorporació d’una persona que coneix a la perfecció tots els detalls legals d’aquest tipus de locals. Per altra banda, es va acordar engegar una campanya d’objecció fiscal perquè la gent simpatitzant de La Base pugui destinar els diners que no vol que tingui l’Estat al projecte cooperatiu. Per aquesta raó, la comissió de comunicació ha creat un breu text d’explicació i la comissió d’economia farà un taller al respecte. També es va parlar de que La Base participarà a les Festes Majors del Poble Sec (13-20 de juliol). La bona relació de l’Ateneu amb l’Assemblea de Barri ha fet possible la integració del projecte a les activitats. Així, les persones sòcies disponibles per a aquestes dades s’encarregaran de fer possible la gestió de la barra de begudes i, juntament, amb la comissió de cuina, l’elaboració de barbacoes en dies diversos. Per a aquest tema ja s’ha creat un doodle (http://www.doodle.com/5dx3dtfg8n44igff) on cada persona interessada pot entrar la seva disponibilitat. En relació a aquest tema, la comissió d’activitats prepararà una presentació de l’Ateneu per a les persones del barri. La propera reunió quedarà marcada per la comissió de locals, que presentaran ja la decisió final de l’espai físic del projecte. Per finalitzar, cal destacar que abans de l’Assemblea es va celebrar una sessió d’acollida a noves sòcies. Dues noies van visitar-nos i van ser informades del projecte, que els va semblar molt positiu i necessari. Esperem que ara ja siguin sòcies!