Fa més d’un any i mig que centenars de dones, lesbianes i trans es van reunir a Barcelona per imaginar una vaga alternativa. Dones, lesbianes, trans, treballadores sense contracte, sense papers, aturades, jubilades, treballadores informals i altres, en la pràctica, havien estat excloses del seu model tradicional. La iniciativa té per objectiu aplegar la força de totes les persones que sostenen la forma d’explotació capitalista, incloent aquelles que desenvolupen les feines reproductives, les feines feminitzades i racialitzades.
Després de la jornada de lluita del 22 d’octubre del 2014, la xarxa ha anat creixent en forma de comités de barri i de poble. La seva tasca local, a vegades no tan visible com són les accions centralitzades, és una de les potencialitats del projecte. Reviure la Barcelona dels barris, aquest cop, de la mà de dones, lesbianes i trans: ja a la vaga de lloguers de 1931, les dones i les criatures van tenir un paper fonamental que segurament encara està per descobrir.
Apostar per respectar els ritmes col·lectius, l’autonomia dels grups locals i la potència reproductiva de les idees i propostes dels diferents “nodes” està fent possible el manteniment del projecte, tot i la tendència dels últims temps als “esdeveniments” convulsius i puntuals.
Una vaga diferent ha d’aspirar també a introduir-se en tots els racons de la vida quotidiana, de la vida privada, en les relacions personals, en totes les cases, en tots els cossos. També en llocs com La Base, on allò comú es vol posar al centre.
Generar noves formes de participació veinal ens obliga a desgranar les estructures tradicionals de relació;  especialment, les relacions de gènere: per aplegar les necessitats més bàsiques i trobar formes d’intercanvi i suport mutu; per posar al centre les cures i no només subsistir, sino crear noves formes de vida comuna que ens defensin de la precaritat.
El comitè de la Vaga de Totes del Poblesec i Raval es reuneix els dimarts, a les 20:30, a La Base.