Finançament corrent El projecte es finança per 4 vies: 1. Donatius: A l’inici es pot fer una campanya específica. Després estaria bé establir algun moment a l’any de recollida de donatius. 2. Quotes: Aquesta és la principal via de finançament. Plantegem quotes al voltant de 10€ mensuals i un volum de membres mínim entorn als 100. 3. Projectes productius: Tots els projectes d’autoocupació tindran una remuneració màxima per  les persones que hi treballin. A partir d’aleshores la resta de benefici  anirà pel projecte. 4. Festes i activitats especials: Organitzar festes i activitats especials per recaptar fons en general o per campanyes concretes. Comptabilitat Hi ha una comptabilitat independent de cada projecte i una comptabilitat de La Base. Les relacions econòmiques entre cada sub-projecte i La Base es proposen pels sub-projectes (tot i que pot haver unes línies generals comunes) i es ratifiquen o no per La Base depenent de la idiosincràsia de cada sub-projecte. Capital inicial Per iniciar el projecte és requereix d’un capital inicial. Per aconseguir-lo es proposen diverses vies: – Capital social (cada soci paga 30€ en fer-se soci) – Activitats per recollir fons – Donatius – Préstec sense interessos de persones o entitats compromeses (p.e. emetre bons de 100€ a 2 o 3 anys). – Valorar la possibilitat de comprar productes per avançat, avançar el capital a canvi de productes o serveis de La Base que s’aniran concedint. Altres – Moneda social: Internament seria interessant funcionar amb una moneda pròpia, que més endavant i depenent de l’experiència es pugui estendre a altres àmbits més enllà del projecte. De totes formes ho veiem com un element a desenvolupar un cop els projectes estiguin més consolidats. – Depenent del volum que movem seria interessant tenir algú que portés la comptabilitat per poder desgravar l’IVA. Podria ser una persona remunerada per unes poques hores a la setmana.