espai Portem mesos buscant un espai al barri. Busquem un espai que ens permeti assolir els objectius que ens marquem i facilitar tirar endavant els principis i pràctiques de solidaritat, comunitat, intercanvi i recolzament mutu dins el barri, potenciant els llaços de veïnatge i les aliances de barri i de ciutat. Ha de donar cabuda als diferents projectes que s’han plantejat i al mateix temps permetre realitzar assemblees i trobades grans. Per això busquem un local d’un mínim de 150 metres quadrats. La nostra idea inicial era que el manteniment de l’espai no fos una pou sense fons on anar abocant els nostres recursos, per això ens plantejàvem trobar una cessió o una compra a preu fora de mercat que poguéssim cobrir en pocs anys. Tot i això, ens hem adonat que els preu han baixat però no tot el que haurien de baixar. D’altra banda, i tenint en compte que estem començant, creiem que el millor, ara per ara, és un lloguer que puguem assumir en gran part amb les quotes de socis. Durant aquests mesos de cerca, hem vist molts locals i preus. Hem vist que si a l’espai necessari per als projectes actuals li afegim una zona de treball compartit, podrem aconseguir una millor relació superfície/preu alhora que podrem multiplicar les sinergies. D’aquí que ara mateix estiguem valorant entre diversos locals de més de 200 metres quadrats. Des del grup promotor no podem ni volem prendre aquesta decisió, així que no serà fins a l’assemblea fundacional quan, entre totes, i coneixent les nostres possibilitats, escollirem el local més idoni per començar a construir La Base.