7nNo són morts aïllades, són assassinats, feminicidis. I no només. També són agressions verbals i físiques a les llars, als espais públics, als espais comunitaris i activistes, als entorns festius…, per identitat o orientació sexual i afectiva.  És també la por a la nit i a la foscor. 
El moviment feminista es mobilitza el 7 de novembre contra totes les violències masclistes. Davant de la manca de voluntat política ocuparem els carrers de Madrid per exigir a l’Estat espanyol una política contundent i clara en educació, prevenció i atenció a totes les violències masclistes. Les violències masclistes són assumpte de totes i tots, i és imprescindible mobilitzar tota la societat formant part d’aquesta marxa.
No més agressions contra les dones, lesbianes i trans! Prou feminicidis! Els governs i el conjunt de la societat han de respondre davant aquestes violències!
Des del grup de dones, lesbianes i trans de La Base donem suport a la marxa i seguim treballant per erradicar aquest tipus de violències des de les nostres relacions afectives i des del nostre espai polític i d’activisme.