Transitant. Una comèdia de gènere | dimarts, 21/02 – 20 h

BLANCA: […] Estudis recents demostren que les persones, en ser penetrades per qualsevol part del cos d’altres persones, augmenten exponencialment la seva capacitat d’empatia. Aquesta hipòtesi explicaria la predisposició, que crèiem natural en les dones, per tenir cura d’altres individus. Podem afirmar doncs, que revertir aquesta tendència i alliberar-se de la ignorància respecte l’alteritat, està a les mans de qualsevol individu, independentment del seu sexe o gènere. Moltes gràcies. trasitant