Diàleg entre pobles en lluita, de Sud a Sud | Dv 29 – 18h

Diàleg entre pobles en lluita
Aproximació de Sud a Sud

[ // castellano más abajo // ]

El capitalisme crema i expandeix les seves fronteres sobre els nostres territoris del Sud per perpetuar-se, però la informació que ens arriba des dels grans mitjans ens allunya de les perspectives des de baix d’altres latituds germanes.

Des d’espais com l’Assemblea Chile despertó, les manifestacions als carrers i activitats i altres instàncies de participació migrant s’ha identificat la necessitat de fer la invitació a trobar-nos entre companys d’Amèrica Llatina, Àfrica i Orient mitjà i compartir els conflictes que s’estan donant en els nostres territoris.

Els eixos del nostre diàleg horitzontal versaran sobre el Colonialisme/extractivisme i les formes de la resistència en cada regió i país, així com sobre les formes en què es dóna la repressió per part dels Estats i les forces paramilitars que es despleguen per destruir les nostres autonomies.

Ens resulta d’interès urgent saber què està passant en els altres Suds, intercanviar situacions i construir referències fiables que ens permetin informar-nos sobre el que passa a cada lloc des d’una perspectiva popular i de base.

Hem fet un esdeveniment a FB i anirem afegint a cada convidadx que vagi confirmant la seva participació durant la setmana. Ho compartirem perquè repliquin en els seus entorns a qui pugui interessar la proposta.


Diálogo entre pueblos en lucha
Aproximación de Sur a Sur

El capitalismo arde y expande sus fronteras sobre nuestros territorios del Sur para seguir en pie. Cada vez más pueblos se levantan y organizan, pero la información que nos llega desde los grandes medios nos aleja de las perspectivas desde abajo en otras latitudes hermanas.

Tanto de espacios como el la Asamblea Chile despertó, manifestaciones en las calles, actividades y otras instancias de participación migrante, se ha identificado la necesidad de hacer la invitación a encontrarnos y compartir los conflictos que se están dando en nuestros territorios entre compañerxs de América Latina, África y Medio Oriente.

Los ejes de nuestro diálogo horizontal versarán sobre el Colonialismo/extractivismo, los modos de resistencia que se están dando en cada región y país, así como las formas en que se da la represión por parte de los Estados y las fuerzas paramilitares que se despliegan para destruir nuestras autonomías.

Nos resulta de interés urgente saber qué sucede en otros Sures, intercambiar situaciones y construir referencias fiables que nos permitan informarnos sobre lo que pasa en cada lugar desde una perspectiva popular y de base.

Hemos hecho un evento en FB e iremos agregando a cada invitadx que vaya confirmando su participación durante la semana. Se los compartiremos para que repliquen en sus entornos a quienes pueda interesarle la propuesta.