Pensar, atacar, construir | divendres, 4/11 – 19 h

pensarlabase2[cat]

Agraïdes per l’èxit de l’acte del 6 d’octubre “Enfonsar el Creuer, Reflotar la Ciutat” el divendres 4 de novembre llençarem la segona part amb un debat obert, “Pensar, Atacar, Construir”, que continuarà el 10 de novembre a Can Batlló, amb una presentació especial. Presentarem l’acte del 4 de novembre amb un testimoni de l’extraordinari moviment fancès que, tot i l’estat d’emergència, ha omplert els carrer de joves amb determinació contra la Loi Travail (la reforma laboral del ministre El Komhri) y el seu món. Ho farem a través de la mirada d’un dels periodistes de Taranis News, un mitjà independent que té com a lema un provocatiu “Liberté, Egalité, Full HD!”.

 
[cast]
Agradecidas por el éxito del acto del 6 de Octubre “Enfonsar el Creuer, Reflotar la Ciutat” lanzamos el viernes 4 de noviembre la segunda parte con un debate abierto, “Pensar, Atacar, Construir”, que seguirá el 10 de noviembre a Can Batllo, con una presentación especial. Queremos presentar el acto de noviembre con un testigo del extraordinario movimiento francés de este año que, a pesar del Estado de Emergencia, ha llenado las calles de jovenes con determinación contra la Loi Travail (la reforma laboral del ministro El Komhri) y su mundo. Lo hacemos a través de la mirada de uno del los periodistas de Taranis News, un medio independiente cuyo lema es el provocatorio “Liberté, Egalité, Full HD!”.