Presentació Jornades TransHackFeministes I 29 juliol 20 h

Presentació a La Base de les Jornades TransH@ckFeminist!a (THF!),  una trobada de transfeministes, feministes, queer, trans, gent de tots els gèneres interessada en entendre millor, usar i desenvolupar tecnologies lliures per dissentir socialment, com a alternativa a la corporativització de les tecnologies i el món digital. Una col·laboració organizativa entre Calafou &  /etc (eclectic tech carnival). Les jornades es faran  del 4 a l’11 d’agost a Calafou. thflabase   Entenem les tecnologies en el seu sentit més ampli, incloent sistemnes de computació, xarxes (distribuïdes), “pirates”, comunidad i/o radio and independent tv, guerrila de punt, looming, hardware hacking així como gender hacking. Les jorndades, que entenen les tecnologies en el seu sentit més ampli, tenen un doble fil: Servidor antipatriarcal autònom & Biolab ginecològic col·laboratiu (DIT)Do it together, i en THF atacarem altres qüestions com desenvolupar sistemes operatius feministes i infraestructura resilient cap a processos que impactin positivament. Més info a: http://transhackfeminist.noblogs.org https://calafou.org/es/content/thf-pre-programa-convocatoria-sigue-abierta