Respectant el descans del veïnat: nou horari a La Base

Mesures implementades fins ara i reducció de l’horari nocturn

Comença a ser vox populi que el Poble Sec pateix un procés de gentrificació i turistificació accelerada, el que suposa un encariment general de la vida i una pujada de preus dels habitatges i per tant un reemplaçament progressiu de la seva gent de tota la vida, d’extracció popular i obrera, per noves capes de població amb més capacitat adquisitiva. La Base i el carrer de les Hortes no n’estan exempts, és per això que des de la Base hem decidit humilment prendre algunes mesures per a no contribuïr encara més a aquest problema general.

gentrificacionTothom qui freqüenta la Base o viu al Carrer Hortes sap que des del principi hem tingut problemes amb el soroll i el descans de les veïnes. El que tothom no sap, en canvi, és que des d’aquell mateix principi hem fet un esforç continu i progressiu per reduïr aquest soroll i deixar d’afectar el descans de qui viu a prop de la Base, sobretot al davant i als costats.

La Base és un espai amb molta activitat que sovint ocasiona concentració de gent i soroll al vespre-nit, que és l’horari més habitual de trobades, presentacions, actes o reunions. Finalitzades aquestes activitats, les ganes de fumar i petar la xerrada provoquen un soroll a la sortida de l’ateneu que pertorba el descans dels veïns.

És per això que des del principi s’han implementat mesures per prevenir i disminuïr aquest problema: instal·lació d’aire acondicionat per minimitzar la concentració de gent al carrer durant l’estiu, insonorització de les parets de la sala de dalt, insonorització de la porta i del sostre del porxo, instal·lació d’una cortina acústica entre la sala i el bar, etc.

Però ara a més a més hem decidit reduïr l’horari nocturn, tancant de dilluns a dimecres a les 12 h i de dijous a dissabte a la 1 h, quan fins ara tancàvem divendres a les 2 h i dissabte a les 2:30 h, tot i tenir el permís legal per tancar a les 2:30 h i les 3:00 h, respectivament.

La Base és una aposta de barri i de comunitat… però no pot ser-ho a costa del veïnat i el seu descans, és un contrasentit!